Ngày 25/8/2021 trường mầm non Minh Quang B tổ chức tổng kết năm học 2020-2021 cho học sinh ở các nhóm lớp bằng hình thức trực tuyến.