Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 7
Năm 2022 : 7.774
Ngành Giáo dục và Đào tạo Ba Vì hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

Ngành Giáo dục và Đào tạo Ba Vì hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

 Thực hiện Kế hoạch số 154-KH/HU ngày 30/3/2022 của Huyện ủy Ba Vì về việc tổ chức tuyên truyền và triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 trên địa bàn huyện Ba vì, phòng GDĐT đã triển khai ...
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.